Hitta & jämför

Här kan du söka och jämföra pedagogisk verksamhet och vård- och omsorgsboenden i Uppsala kommun. Det finns information om både kommunala och privata utförare. Informationen om de pedagogiska verksamheterna bygger på offentlig statistik samt de enkätundersökningar som föräldrar till barn i förskolan och elever i skolan svarar på varje år. Kommunens ambition är att erbjuda information om fler områden framöver.

Du som vill ansöka om plats i barnomsorg eller välja grundskola kan göra det via e-tjänsten eBarnUngdom på www.uppsala.se/ebarnungdom.

Du som vill ansöka till gymnasieskolans program gör det via e-tjänsten Dexter på https://gymnasievalet.uppsala.se.