Förskolor

Jarlaparkens förskola, klicka här för ytterligare information
Jarlaparkens förskola, klicka här för ytterligare information
Organisationsnummer -
Hemsida Jarlaparkens förskola
Öppettider
Från till
06:30-18:00
Adress Swedenborgsgatan 26, Uppsala
Telefon 018-727 62 64
Allmänna fakta 2017  
Pedagogik
  1. Flerstämmig undervisning
Språkinriktning
Av förskolan angivet maxantal barn
Visar hur många barn som var inskrivna på förskolan 2014-10-15 (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen)
Av förskolan angivet maxantal barn
142
Föräldraenkät 2017
Föräldraenkäten besvaras av föräldrar med barn i alla förskolor i Uppsala under februari månad varje år. Den innehåller frågor om vad föräldrarna tycker om barnets förskola. (Källa: Utbildningsförvaltningen)
 
Svarsfrekvens
Visar andelen av de föräldrar till barn som är inskrivna på förskolan som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
53%
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
Jag känner mig trygg när mitt barn är på förskolan
94%
Mitt barn trivs på förskolan
Mitt barn trivs på förskolan
94%
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
Personalen på mitt barns förskola tar hänsyn till mitt barns åsikter
80%
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
Förskolan ger mitt barn det stöd som det behöver
86%
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
Jag får bra information om hur mitt barn utvecklas på förskolan
82%
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
Förskolan stimulerar mitt barns lust att lära
88%