SFI

Hermods
Hemsida Sfi i Uppsala
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal entreprenad
Adress Bangårdsgatan 4A (Centrum) och Valthornsvägen 23, 2 tr (Gottsunda)
Telefon 08-410 251 34
Utbildningsinriktning Studieväg: SFI 3.
Studietider
Utbildningen kan hållas på dagtid, kvällstid, på distans eller annan undervisningstid.
Individuellt anpassade studier och distans.
Elevenkät 2019
Elevenkäten besvaras av alla elever inskriva vid en SFI-utbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 832
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av eleverna på utbildningen som svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
83%
Mina studiekamrater respekterar mig
Mina studiekamrater respekterar mig
82%
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
77%
Jag får den hjälp som jag behöver
Jag får den hjälp som jag behöver
79%
Vi använder dator/surfplatta i skolan
Vi använder dator/surfplatta i skolan
35%