SFI

Lernia
Hemsida Sfi i Uppsala
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal entreprenad
Adress S:t Persgatan 22, Uppsala
Telefon 0708-21 69 61
Utbildningsinriktning Studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3
Studietider
Utbildningen kan hållas på dagtid, kvällstid, på distans eller annan undervisningstid.
Dagtid och kvällstid och lördagar.
Elevenkät 2018
Elevenkäten besvaras av alla elever inskriva vid en SFI-utbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 485
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av eleverna på utbildningen som svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
63%
Mina studiekamrater respekterar mig
Mina studiekamrater respekterar mig
82%
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
72%
Jag får den hjälp som jag behöver
Jag får den hjälp som jag behöver
79%
Vi använder dator/surfplatta i skolan
Vi använder dator/surfplatta i skolan
57%