SFI

Utbildnings- och jobbcenter (fd Vuxenutbildningen Linné)
Hemsida Sfi i Uppsala
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal
Adress Bolandsgatan 4, Uppsala
Telefon 018-727 49 00
Utbildningsinriktning Studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3
Studietider
Utbildningen kan hållas på dagtid, kvällstid, på distans eller annan undervisningstid.
Dagtid, kvällstid
Elevenkät 2019
Elevenkäten besvaras av alla elever inskriva vid en SFI-utbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar 498
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av eleverna på utbildningen som svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
79%
Mina studiekamrater respekterar mig
Mina studiekamrater respekterar mig
89%
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
85%
Jag får den hjälp som jag behöver
Jag får den hjälp som jag behöver
91%
Vi använder dator/surfplatta i skolan
Vi använder dator/surfplatta i skolan
71%