SFI

AlphaCE
AlphaCE
Hemsida AlphaCE
Allmänna fakta  
Huvudman Kommunal entreprenad
Adress S:t Persgatan 22, Uppsala
Telefon -
Utbildningsinriktning Studievägar: SFI 1, SFI 2 och SFI 3
Studietider
Utbildningen kan hållas på dagtid, kvällstid, på distans eller annan undervisningstid.
Dagtid eller kvällstid.
Elevenkät 2019
Elevenkäten besvaras av alla elever inskriva vid en SFI-utbildning i mars månad varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sin utbildning. (Källa: Arbetsmarknadsförvaltningen)
 
Antal svar -
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av eleverna på utbildningen som svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
-
Mina studiekamrater respekterar mig
Mina studiekamrater respekterar mig
-
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
Jag kan arbeta i klassrummet (lugn och ro)
-
Jag får den hjälp som jag behöver
Jag får den hjälp som jag behöver
-
Vi använder dator/surfplatta i skolan
Vi använder dator/surfplatta i skolan
-