Vård- och omsorgsboende

Balder vård och omsorgsboende
Balder vård och omsorgsboende
Sammanfattning Balder är ett vård- och omsorgsboende med totalt 51 lägenheter. Huset är byggt år 2000, består av fyra plan och ligger beläget i centrala Uppsala. Vården och omsorgen är personcentrerad där trygghet, hälsa och välbefinnande står i fokus.
Kontaktinformation  
Adress S:t Olofsgatan 44B, 75332, Uppsala
Telefon - Allmän 018-727 82 55
Telefon - Enhetschef 018-727 83 08
E-post kattia.cardoso@uppsala.se
Allmän information  
Typ av boende
  1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Byggår 2000
Antal lägenheter/enheter 51
Storlek 29 - 48,2 kvm
Hyra Den aktuella uppgiften har Uppsala kommun.
Kök/pentry
  1. Ja
Möjlighet till parboende
  1. Ja
Förråd
  1. Ja
Finsktalande personal
  1. Nej
Leverantör av telefoni/internet -
Utförare Uppsala kommun
Webbsida www.vardochomsorg.uppsala.se/
Presentation  
Boendemiljö Balder är ett vård- och omsorgsboende med totalt 51 lägenheter. Huset är byggt år 2000, består av fyra plan och ligger beläget i centrala Uppsala. Balder består av två omvårdnadsavdelningar samt en demensavdelning. På demens- och omvårdnadsavdelningarna finns 16 lägenheter vardera. Vi har även två korttidsplatser. Varje lägenhet består av ett rum med köksdel samt ett kombinerat dusch- och toalettrum. Rummet är utrustat med en vårdsäng, resten möblerar den boende efter eget önskemål med egna möbler. Alla lägenheter har larm och till varje lägenhet finns ett lägenhetsförråd. Våra avdelningar har en öppen planlösning där det gemensamma utrymmet, matsalen och avdelningsköket finns i mitten, vilket skapar en öppen, trevlig och varm miljö. I matsalen och det gemensamma utrymmet finns två öppna spisar vilket skapar en mysig stämning under årets kalla och mörka månader. Varje avdelning har en stor terrass/balkong där många av våra boende spenderar tid under årets varma dagar. På baksidan finns en trädgård med bärbuskar och mindre odlingar av grönsaker. Här anordnas olika aktiviteter under vår, sommar och höst.
Mål och inriktning Verksamheten ansvarar för omvårdnad, sjukvård och service dygnet runt. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt och tillgång finns även till husläkare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Medicinska bedömningar görs i samarbete med patientansvarig läkare och sjuksköterska. Varje boende har rätt till en personlig kontaktperson. Tillsammans med den boende och dennes närstående sammanfattar kontaktpersonen den boendes behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som gemensamt och regelbundet uppdateras. Meningsfull sysselsättning, stimulans och kulturutbud erbjuds de boende med utgångspunkt från vad var och en önskar och orkar. Dagliga aktiviteter synliggörs på respektive plan genom aktivitetstavla. Verksamheten bedriver rehabilitering och aktivering med målet att den enskilde ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med hänsyn tagen till var och ens förmåga. Till vår hjälp, förutom fysioterapeut och arbetsterapeut, har vi två vårdhundar som vi använder i vård- och omsorgsarbetet för att uppnå positiva effekter för våra boende här på Balder. Kontakt med vårdhund ger ökad motivation för de boende att träna aktiviteter i dagligt liv. Personalens arbete blir effektivare när hundens medverkan gör träningen mer stimulerande. Vård i livets slutskede ingår som en naturlig del i omvårdnaden. Denna omvårdnad är av hög kvalitet. Lindring av smärta eller andra obehag, kärleksfull omvårdnad och en fridfull miljö är viktiga inslag.
Mat och måltider På Balder arbetar vi för att skapa en lugn och trevlig måltidssituation där kosten är sammansatt efter näringsriktiga principer och i enlighet med de boendes egna önskemål. Genom vårt boenderåd och kostråd säkerställer vi att våra boende har möjligheten att påverka sin måltidssituation. Vi erbjuder alltid två olika maträtter för att våra boende ska kunna välja vad man vill äta just idag. Att servera och presentera maten på ett trevligt sätt och att duka upp festligt vid helger och högtider är ett sätt att skapa en trevlig och njutningsfull måltidsmiljö för våra vårdtagare. Varje avdelning har ett kostombud som arbetar med att skapa en god måltidssituation och att tillgodose våra boendes önskemål. Vi beställer den mat vi serverar vid lunch och middag från företaget Dafgård. Personalen på varje plan värmer maten på respektive avdelning och serverar färsk sallad varje dag. Vi bjuder ofta på hembakat fikabröd, vilket skapar goda dofter och trevliga fikastunder där personal och boende umgås.
Aktiviteter och social samvaro På Balder har vi en hälsopedagog, som tillsammans med aktivitetsansvariga, anordnar gemensamma och individuella aktiviteter för våra boende. Genom vårt boenderåd och med hjälp av kontaktman kan vi få information om vilka aktiviteter som våra boende vill att vi ska ordna. Vi ordnar med allt ifrån surfcafé, mobilt spa, herrklubb, danskvällar, modevisning till att ha trevliga grillfester i vår trädgård. Vi försöker tillgodose varje enskild individs vilja och behov av aktivitet och stimulans. Vi har ett eget aktivitetsrum på Balder där man kan måla, arbeta med hantverk, spela spel, titta på film och mycket mer. Varje kontaktman erbjuder den boende som man är ansvarig för, en timmes egen tid varje vecka. Under denna tid får våra boende bestämma själva vad man vill göra tillsammans med sin kontaktman. Vi har värdegrundsledare som utbildar och handleder personalen kring vår värdegrund för att implementera denna i vår verksamhet. Vi har boenderåd, anhörigfester/träffar och utför enkäter där vi kan få kännedom om hur våra boende och deras anhöriga upplever våra aktiviteter och den sociala tillvaron på Balder. Det finns ett par Ipad på varje avdelning där anhöriga och personal har möjlighet att lägga in levnadsberättelser och bilder. Att sitta i våra mysfåtöljer och titta på dessa kort har blivit en egen aktivitet som är uppskattad. Vår arbetsterapeut arbetar med arbetsterapi så att våra vårdtagare, utifrån sina egna resurser, ska kunna bli så självständiga som möjligt i sina vardagsaktiviteter.
Personalens kompetens & bemanning Balder erbjuder omvårdnad och service dygnet runt. Vi har undersköterskor i tjänst dygnet runt alla dagar i veckan på varje avdelning. Varje plan har en egen omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Vi har egen sjuksköterska i tjänst måndag-fredag dagtid (inklusive röda dagar). Helger och kvällstid finns alltid sjuksköterska tillgänglig via joursjukvård. Nattetid finns joursjuksköterska tillgänglig via Uppsala Kommun joursjukvård. Vi har en egen arbetsterapeut och fysioterapeut på Balder som arbetar måndag, onsdag och varannan fredag. Patientansvarig husläkare utgår från Svartbäckens vårdcentral och kommer till Balder två gånger/vecka för rond. Utöver detta finns husläkare/jourläkare alltid tillgänglig via telefon dygnet runt alla dagar i veckan. Inom verksamheten har vi även verksamhetschef, samordnare, vaktmästare, hälsopedagog och vårdhundförare.
Övrigt Kvalitet är kärnan i den vård och omsorg vi erbjuder. Vårt kvalitetsledningssystem finns inbyggt i alla våra arbetsmoment och aktiviteter. På detta sätt kan vi försäkra oss om att våra boende och deras närstående alltid upplever samma höga kvalitet i de tjänster vi utför. På Balder finns ett stort träningsrum för rehabilitering och träning som våra boende har tillgång till via vår fysioterapeut och arbetsterapeut. Inom verksamheten finns vårdhundförare med vårdhund och Silviasyster med speciell kompetens inom demensvård. Vår personal behärskar flera olika språk.