Vård- och omsorgsboende

Balder vård och omsorgsboende
Balder vård och omsorgsboende
Sammanfattning Vårdhund arbetar på boendet tillsammans med utbildad vårdhundsförare. Vi arbetar i team och har ett rehabiliterande arbetssätt med individen i centrum. Balder är centralt beläget med endast 7 min gång väg till centralstation. Service, omvårdnad, hälso-och sjukvård utformas tillsammans med dig. Balder drivs av Förenade Care som är ett familjeföretag.
Kontaktinformation  
Adress S:t Olofsg. 44B, 75332, Uppsala
Telefon - Allmän 018-727 24 04/ 727 24 07/ 727 24 09
Telefon - Enhetschef 018-7272400
E-post antoniomc@forenadecare.com
Allmän information  
Typ av boende
  1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Byggår 2000
Antal lägenheter/enheter 48
Storlek 29 - 48,2 kvm
Hyra Den aktuella uppgiften har Uppsala Kommun.
Kök/pentry
  1. Ja
Möjlighet till parboende
  1. Ja
Förråd
  1. Ja
Finsktalande personal
  1. Ja
Leverantör av telefoni/internet Telia
Utförare Förenade Care
Webbsida http://www.forenadecare.com/tjanster/vard-omsorgsboenden/balder
Presentation  
Boendemiljö Balder är ett vård- och omsorgsboende med totalt 51 lägenheter. Huset är byggt år 2000 och är i fyra plan och ligger beläget i centrala Uppsala. Balder består av två omvårdnadsavdelningar: Oden och Frej samt en demensavdelning: Thor. På demensavdelningen finns 16 lägenheter och på omvårdnadsavdelningarna 16 lägenheter vardera. Vi har även tre korttidsplatser (en på var avdelning). Varje lägenhet består av ett rum med köksdel samt ett kombinerat dusch- och toalettrum. Rummet är utrustat med en vårdsäng, resten möblerar den boende efter eget önskemål med egna möbler. Alla lägenheter har larm och till varje lägenhet finns ett lägenhetsförråd. Våra avdelningar har en öppen planlösning där det gemensamma utrymmet, matsalen och avdelningsköket finns i mitten av varje plan vilket skapar en öppen, trevlig och varm miljö. I matsalen och det gemensamma utrymmet finns två öppna spisar vilket skapar en mysig stämning under årets kalla och mörka månader. Varje avdelning har en stor terrass/balkong där många av våra boende spenderar långa stunder under årets varma dagar. På baksidan av Balder finns en trädgård med bärbuskar och mindre odlingar av grönsaker. Här anordnas olika aktiviteter under vår, sommar och höst. .
Mål och inriktning Verksamheten ansvarar för omvårdnad, sjukvård och service dygnet runt. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt och tillgång finns även till husläkare, sjukgymnast, arbetsterapeut och dietist. Medicinska bedömningar görs i samarbete med patientansvarig äkare och sjuksköterska. Varje boende har rätt till en personlig kontaktperson. Tillsammans med den boende och dennes närstående sammanfattar kontaktpersonen den boendes behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som gemensamt och regelbundet uppdateras tillsammans med ansvarig kontaktperson och sjuksköterska. Meningsfull sysselsättning, stimulans och kulturutbud erbjuds de boende med utgångspunkt från vad och en önskar och orkar. Dagliga aktiviteter synliggörs på respektive plan genom aktivitetstavla. Verksamheten bedriver rehabilitering och aktivering med målet att den enskilde ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med hänsyn tagen till var och ens förmåga. Till vår hjälp förutom sjukgymnast och arbetsterapeut har vi två vårdhundar som vi använder i vård och omsorgsarbetet för att uppnå positiva effekter för våra boende här på Balder. Kontakt med vårdhund ger ökad motivation för de boende att träna aktiviteter i dagligt liv. Personalens arbete blir effektivare när hundens medverkan gör träningen mer stimulerande. Vård i livets slutskede ingår som en naturlig del i omvårdnaden. Denna omvårdnad är av hög kvalitet. Lindring av smärta eller andra obehag, kärleksfull omvårdnad och en fridfull miljö är viktiga inslag
Mat och måltider På Balder arbetar vi för att skapa en lugn och trevlig måltidssituation där kosten är sammansatt efter näringsriktiga principer och i enlighet med de boendes egna önskemål. Genom vårt boenderåd och kostråd säkerställer vi att våra boende har möjligheten att påverka sin måltidssituation. Vi serverar alltid två olika maträtter för att våra boende ska kunna välja vad man vill äta just idag. Att servera och presentera maten på ett trevligt sätt och att duka upp festligt vid helger och högtider är ett sätt att skapa en trevlig och njutfull måltidsmiljö för våra vårdtagare. Varje avdelning har två kostombud som arbetar med att skapa en god måltidssituation och att tillgodose våra boendes önskemål. Vi beställer den mat vi serverar vid lunch och middag från företaget Sodexo. Personalen på varje plan värmer sedan maten på respektive avdelning. Vi serverar färsk sallad till våra rätter varje dag. Personalen bakar dagligen fikabröd själva vilket skapar goda dofter och smaker på våra avdelningar med trevliga fikastunder där personal och boende umgås tillsammans.
Aktiviteter och social samvaro På Balder har vi en aktivitetsansvarig anställd som arbetar måndag – fredag med att anordna gemensamma och individuella aktiviteter för våra boende. Genom vårt boenderåd och genom våra kontaktpersoner samt övrig personal kan vi få information om vilka aktiviteter som våra vårdtagare vill att vi ska ordna. Vi ordnar med allt ifrån SPA-dagar, skördefest, frukostklubb och bouleturnering till att ha trevliga grillfester i vår trädgård. Vi försöker tillgodose varje enskild individs vilja och behov av aktivitet och stimulans. Vi har ett eget aktivitetsrum på Balder där man kan måla, arbeta med hantverk, spela spel, titta på film och mycket mer. Utöver detta arbetar vi också dagligen mycket med aktiviteter på vardera avdelning där våra aktivitetsombud samt övrig personal ordnar med små och stora aktiviteter varje dag i veckan. Varje kontaktperson erbjuder den boende som man är ansvarig för, en timmes egen tid varje vecka. Under denna tid får våra boende bestämma själva vad man vill göra tillsammans med sin kontaktperson. Våra tre utbildade värdegrundsledare arbetar dagligen med att handleda vår personal kring vår värdegrund samt att implementera denna i vår verksamhet. Vi har boenderåd, anhörigfester/träffar och anhörig/boende-enkäter där vi utvöver verksamhetens egna verksamhetssystem kan få kännedom om hur våra boende och deras anhöriga upplever våra aktiviteter och den sociala tillvaron på Balder. I vår entré finns en tv-skärm där de aktiviteter vi har haft och som vi har fotat visas för våra boende och deras anhöriga. Att sitta i våra mysfåtöljer och titta på dessa kort har blivit en egen aktivitet som är uppskattad. Vår arbetsterapeut arbetar med arbetsterapi så att våra vårdtagare, utifrån sina egma resurser ska kunna bli så självständiga som möjligt i de vardagsaktiviteter som man vil göra.
Personalens kompetens & bemanning Balder erbjuder omvårdnad och service dynget runt. Vi har undersköterskor i tjänst dygnet runt alla dagar i veckan på varje avdelning. Varje plan har en egen omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Vi har egen sjuksköterska i tjänst måndag- söndag dagtid (inklusive röda dagar) och kvällstid finns alltid sjuksköterska tillgänglig via Förenade Cares joursjukvård. Även nattetid finns joursjuksköterska tillgänglig via Uppsala Kommuns joursjukvård. Vi har en egen arbetsterapeut och sjukgymnast på Balder som arbetar måndag-fredag. Patientansvarig husläkare utgår ifrån Boländernas vårdcentral och kommer till Balder två gånger/vecka för rond. Utöver detta finns husläkare/jourläkare alltid tillgänglig via telefon dygnet runt alla dagar i veckan. Inom verksamheten har vi även verksamhetschef, gruppledare, vaktmästare och vårdhundsförare.
Övrigt Kvalitet är kärnan i den vård och omsorg vi erbjuder. Vårt kvalitetsledningssystem finns inbyggt i alla våra arbetsmoment och aktiviteter. På detta sätt kan vi försäkra oss om att våra boende och klienter alltid upplever samma höga kvalitet i de tjänster vi utför. Balder vårdboende och Förenade Care har ett kvalitetsledningssystem för kvalitet, miljö samt arbetsmiljö som är certifiert av SP enligt ISO 9001, ISO 14001 och OHSAS 18001. Balder vårdboende genomgick en extern revision av SP hösten 2013. På Balder finns ett stort träningsrum för träning och rehabilitering som våra boende har tillgång till via vår sjukgymnast och arbetsterapeut. Inom verksamheten finns vårdhundsförare med vårdhund och Silviasyster med speciell kompetens inom demensvård. Vår personal behärskar en stor mängd olika språk.