Vård- och omsorgsboende

Ebbagården
Ebbagården
Sammanfattning Ebbagården är ett centralt beläget demensboende i Uppsala med 33 vårdplatser. Vårdgivare är Diakonistiftelsen Samariterhemmet, en självständig stiftelse inom Svenska kyrkan. Verksamheten Silviacertifierades 2017. Det innebär hög kompetens inom demensvården, en ständigt pågående kompetensutveckling inom medarbetargruppen och flera undersköterskor har specialistutbildning som Silviasyster. Teamet har en viktig roll för att möjliggöra den personcentrerade vården. På Ebbagården finns en aktivitetsansvarig som bjuder in till aktiviteter i Gårdsstugan, men många aktiviteter sker också i mera vardagliga situationer. Medarbetarnas förmåga att se behovet av samtal, att finnas till hands och lyssna, är viktiga delar för att de boende ska få känna glädjen av att få berätta om sina livsfrågor vilket är en viktig del i vår värdegrund. Anhörigas medverkan och engagemang bidrar till att vi kan ge en god vård. Vi erbjuder också samtal och stöd till de anhöriga.
Kontaktinformation  
Adress Kungsängsgatan 46, 753 22 Uppsala
Telefon - Allmän 018-564050
Telefon - Enhetschef 018-564059
E-post kerstin.murray@samariterhemmet.se
Allmän information  
Typ av boende
  1. Demensboende
Byggår 1970
Antal lägenheter/enheter 33
Storlek från 50 inklusive gemensamhetsutrymmen
Hyra 5600 - 6000
Kök/pentry
  1. Nej
Möjlighet till parboende
  1. Nej
Förråd
  1. Nej
Finsktalande personal
  1. Ja
Leverantör av telefoni/internet Telia
Utförare Samariterhemmet, Diakonistiftelsen
Webbsida www.samariterhemmet.se
Presentation  
Boendemiljö Ebbagården är ett boende för äldre personer med demenssjukdom och drivs av Diakonistiftelsen Samariterhemmet. Ett värdigt och vänligt bemötande är avgörande i arbetet med människor som drabbas av demenssjukdom. Här får de boende god omvårdnad, dygnet runt. Verksamheten vilar på Diakonistiftelsen Samariterhemmets värdegrund. Vi är måna om att alla boende ska känna sig trygga och sedda. När minnet sviker, orden försvinner och omgivningen verkar främmande – då behöver man hjälp med att leva i nuet, att få njuta av goda sinnesintryck, av mjuka röster och varma händer. Vi kan erbjuda trygghet dygnet runt, vilket motverkar ensamhet och avskildhet. Våra medarbetare har nära kontakt med de boende, deras anhöriga och vänner. Ebbagården är belägen i centrala Uppsala, nära stadsparken, och har plats för 30 boende. Alla rum har rymligt hygienutrymme (dusch och wc) och TV- och telefonuttag. Rummen är utrustade med säng, medan boende och anhöriga svarar för övrig möblering. På varje våning finns gemensam matsal och vardagsrum. Vården och omsorgen vid Ebbagården sker i samarbete med Uppsala kommun. Diakonistiftelsen Samariterhemmet är huvudman för medarbetarna och ansvarar för kvaliteten.
Mål och inriktning Vården utgår från fyra hörnstenar: personcentrerad vård/symtomkontroll, anhörigstöd, teamarbete samt kommunikation och relation. Det innebär att vi strävar efter att se och bemöta varje person utifrån ett helhetsperspektiv.
Mat och måltider Maten tillreds i eget kök med noga utvalda råvaror. Lunch och middag serveras i gemensam matsal. Anhöriga är välkomna att delta i måltiderna. Personalen närvarar ständigt under måltiderna, serverar och hjälper till när det behövs.
Aktiviteter och social samvaro Gemenskap och aktiviteter erbjuds utifrån den boendes möjligheter och önskningar. Stor vikt läggs vid aktiviteter, både individuella och gemensamma. Exempel på aktiviteter är utevistelse, gymnastik, dans, att sjunga och avnjuta musik och litteratur. Gudtjänster firas varannan vecka. Många aktiviteter anpassas till årstider och högtider för att ge en tydlig förankring i årstidernas växlingar.
Personalens kompetens & bemanning Ebbagården har en hög personaltäthet och är bemannat dygnet runt. Majoriteten av medarbetarna har minst undersköterskeutbildning och flera har Silviasysterutbildning. Vi har sjuksköterskor, arbetsterapeut och sjukgymnast anställda och läkare kommer varje vecka till Ebbagården. Vid behov kontaktas andra professioner t ex dietist, tandhygienist, tandläkare. Vi arbetar med ständig kompetensutveckling. Utöver svenska finns personal med språkkunskaper inom amhariska, arabiska, azariska, bengaliska, cebuano, engelska, franska, hindi, kroatiska, kurdiska, persiska, ryska, serbiska, somaliska, spanska, tagalog, thailändska, tigrinska, turkiska, tyska och urdu.
Övrigt Fotvård och frisör erbjuds vid behov och önskemål från de boende.