Vård- och omsorgsboende

Glimmervägen
Glimmervägen
Sammanfattning Glimmervägens vård- och omsorgsboende är ett äldre- och demensboende beläget i stadsdelen Eriksberg, Uppsala. Huset är byggt i tre våningar och har stora svängda balkonger som löper längs hela baksidan mot en lummig bakgård. Bussar in till Uppsala centrum stannar precis utanför på gatan. Varje våning har mellan 16 och 17 lägenheter och totalt finns det 50 lägenheter på Glimmervägen. 34 lägenheter är avsedda för äldreomsorg och 16 lägenheter för personer med demenssjukdom. Glimmervägen har dygnet runt omsorg med sjuksköterskor, undersköterskor samt sjukgymnast och arbetsterapeut. På Glimmervägen finns även en certifierad vårdhund och vårdhundsförare. Läkarbesök sker regelbundet med läkare från Region Uppsala.
Kontaktinformation  
Adress Glimmervägen 3, 752 41 Uppsala
Telefon - Allmän 018-727 30 81 (plan 1), 018-727 30 82 (våning 2), 018-727 30 83 (våning 3), 018-727 30 80 (Administratör), 018-727 30 84 (Sjuksköterska plan 1), 018-727 30 85 (Sjuksköterska plan 2), 018-727 30 86 (Sjuksköterska plan 3) 018-727 30 87 (Arbetsterapeut) 018-727 30 88 (Fysioterapeut)
Telefon - Enhetschef 018-727 83 66
E-post jonathan.brinkeback@uppsala.se
Allmän information  
Typ av boende
  1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Byggår 1999
Antal lägenheter/enheter 50
Storlek ca 30 kvadratmeter
Hyra 4972 - 5033
Kök/pentry
  1. Ja
Möjlighet till parboende
  1. Nej
Förråd
  1. Ja
Finsktalande personal
  1. Nej
Leverantör av telefoni/internet Valfritt
Utförare Uppsala kommun
Webbsida https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/aldreboende/vara-aldreboenden/glimmervagen/
Presentation  
Boendemiljö Glimmervägens vård- och omsorgsboende är ett äldre- och demensboende beläget i stadsdelen Eriksberg, Uppsala. Huset är byggt i tre våningar och har stora svängda balkonger som löper längs hela baksidan mot en lummig bakgård. Bussar in till Uppsala centrum stannar precis utanför. Närhet till service på Västertorg. Varje våning har mellan 16 och 17 lägenheter och totalt finns det 50 lägenheter på Glimmervägen. 34 lägenheter är avsedda för äldreomsorg och 16 lägenheter för personer med demenssjukdom.
Mål och inriktning På Glimmervägen vill vi skapa en positiv miljö och omsorg för människor i behov av särskilt boende. Vårt mål är att de boende ska känna värme, omtanke och trygghet och ha kvar sin personliga integritet hela livet. Vi vill att de som bor hos oss ska uppleva sitt nya boende som ett hem. Ett hem där man känner sig trygg i vetskapen om att det alltid finns någon till hands om jag skulle behöva hjälp eller sällskap. Vi vill möta alla de behov som varje individ har hela livet och värna om den boendes integritet och självbestämmanderätt.
Mat och måltider Matleverantör är Dafgård och vi jobbar med att måltidssituationen ska vara lugn och trivsam. Att det är skillnad mellan vardag och helg.
Aktiviteter och social samvaro Arbetar aktivt med att ha erbjuda trevliga och meningsfulla aktiviteter.
Personalens kompetens & bemanning Här finns sjuksköterska, sjukgymnast och arbetsterapeut och omsorgspersonal såsom undersköterskor och vårdbiträden. Läkare från Region Uppsala kommer regelbundet till vårt boendet.
Övrigt Vi samarbetar med vårdhundsteam och annan service som exempelvis fotvårdare.