Vård- och omsorgsboende

Höganäs vårdboende
Höganäs vårdboende
Sammanfattning Höganäs äldreboende är ett omsorg- och demensboende centralt beläget i Uppsala, cirka 15 minuter gångpromenad från centralstationen. Huset består av två våningar och har en trevlig avskild utemiljö bakom huset. Boendet består av tre avdelningar varav en avdelning för demensomsorg, de övriga två är omvårdnadsavdelningar. Totalt finns 50 lägenheter i huset, respektive avdelning har mellan 16 och 17 lägenheter.
Kontaktinformation  
Adress Torkelsgatan 42, 753 29 Uppsala
Telefon - Allmän Samordnare Evin Dönmez: 018-727 82 14 och 073-440 00 02, Avdelning A: 018-727 81 36 och 0734-40 00 09, Avdelning B: 018-727 81 43 och 0721-75 00 66, Avdelning C: 018-727 81 44 och 0721-75 00 67, Moez: 018-727 82 18 och 0714-13 66 10, Sjuksköterska Lotta: 018-727 82 34 och 0734-40 00 04, Sjuksköterska Martha: 018-727 82 29 och 0734-40 00 03, Sjuksköterska Elin: 018-727 82 21 och 0734-40 00 05, Arbetsterapeut Soma: 018-727 82 35 och 0763-09 17 79, Fysioterapeut Erik: 018-727 82 37 och 0735-16 56 95
Telefon - Enhetschef Verksamhetschef Johanna Rehn: 018-727 8210 och 073-440 00 01
E-post johanna.rehn2@uppsala.se
Allmän information  
Typ av boende
  1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Byggår 2001
Antal lägenheter/enheter 50
Storlek 22 - 41 kvm
Hyra -
Kök/pentry
  1. Ja
Möjlighet till parboende
  1. Nej
Förråd
  1. Ja
Finsktalande personal
  1. Nej
Leverantör av telefoni/internet -
Utförare Uppsala kommun
Webbsida https://vardochomsorg.uppsala.se/boende/aldreboende/vara-aldreboenden/hoganas/
Presentation  
Boendemiljö Höganäs är ett vård- och omsorgsboende med totalt 50 lägenheter. Det är beläget centralt i Uppsala, ca 15 minuter med promenadavstånd från centralstationen. Boendet består av två våningar med tre avdelningar. En avdelning är demensboende med 16 platser och två avdelningar är omvårdnadsboende med 17 boende på respektive avdelning. Varje lägenhet består av ett rum med pentry samt en toalett/dusch. Rummet är utrustat med säng, resten möblerar den boende efter eget önskemål med egna möbler. Alla lägenheter har larm och till lägenheterna finns även ett lägenhetsförråd. Avdelningarna har en öppen planlösning där matsalen, gemensamma utrymmen, och avdelningskök finns i mitten. Det finns en stor balkong och uteplats i anslutning till avdelningarna och en gemensam uteplats med trädgård och promenadslingor.
Mål och inriktning Verksamheten ansvarar för omvårdnad, sjukvård och service dygnet runt. Sjuksköterska finns tillgänglig dygnet runt och tillgång finns även till husläkare, fysioterapeut och arbetsterapeut. Medicinska bedömningar görs i samarbete med patientansvarig läkare och sjuksköterska. Varje boende har rätt till en personlig kontaktperson. Tillsammans med den boende och dennes närstående sammanfattar kontaktpersonen den boendes behov och önskemål i en individuell genomförandeplan som gemensamt och regelbundet uppdateras. Meningsfull sysselsättning, stimulans och kulturutbud erbjuds de boende med utgångspunkt från vad var och en önskar och orkar. Dagliga aktiviteter synliggörs på respektive plan genom aktivitetstavla. Verksamheten bedriver rehabilitering och aktivering med målet att den enskilde ska kunna leva ett så normalt liv som möjligt med hänsyn tagen till var och ens förmåga. Till vår hjälp, förutom fysioterapeut och arbetsterapeut, har vi två vårdhundar som vi använder i vård- och omsorgsarbetet för att uppnå positiva effekter för våra boende här på Höganäs. Kontakt med vårdhund ger ökad motivation för de boende att träna aktiviteter i dagligt liv. Personalens arbete blir effektivare när hundens medverkan gör träningen mer stimulerande. Vård i livets slutskede ingår som en naturlig del i omvårdnaden. Denna omvårdnad är av hög kvalitet
Mat och måltider På Höganäs arbetar vi för att skapa en lugn och trevlig måltidssituation där kosten är sammansatt efter näringsriktiga principer och i enlighet med de boendes egna önskemål. Genom vårt boenderåd och kostråd säkerställer vi att våra boende har möjligheten att påverka sin måltidssituation. Vi erbjuder alltid två olika maträtter för att våra boende ska kunna välja vad man vill äta just idag. Att servera och presentera maten på ett trevligt sätt och att duka upp festligt vid helger och högtider är ett sätt att skapa en trevlig och njutningsfull måltidsmiljö för våra boende. Varje avdelning har ett kostombud som arbetar med att skapa en god måltidssituation och att tillgodose våra boendes önskemål. Vi beställer den mat vi serverar vid lunch och middag från företaget Dafgård. Personalen på varje plan värmer maten på respektive avdelning och serverar färsk sallad varje dag. Vi bjuder ofta på hembakat fikabröd, vilket skapar goda dofter och trevliga fikastunder där personal och boende umgås.
Aktiviteter och social samvaro På Höganäs har vi en hälsopedagog, som tillsammans med aktivitetsansvariga, anordnar gemensamma och individuella aktiviteter för våra boende. Genom vårt boenderåd och med hjälp av kontaktman kan vi få information om vilka aktiviteter som våra boende vill att vi ska ordna. Vi försöker tillgodose varje boendes vilja och behov av aktivitet och stimulans. Vi har ett eget aktivitetsrum på Höganäs som kan användas till olika aktiviteter som spel, sittgymnastik och varje vecka bjuder vi in den närliggande förskolan till kreativa pysselstunder. Varje kontaktman erbjuder den boende som man är ansvarig för, en timmes egen tid varje vecka. Under denna tid får våra boende bestämma själva vad man vill göra tillsammans med sin kontaktman. Vi har boenderåd, anhörigfester/träffar och utför enkäter där vi kan få kännedom om hur våra boende och deras anhöriga upplever våra aktiviteter och den sociala tillvaron på Höganäs.
Personalens kompetens & bemanning Höganäs erbjuder omvårdnad och service dygnet runt. Vi har undersköterskor i tjänst dygnet runt alla dagar i veckan på varje avdelning. Varje plan har en egen omvårdnadsansvarig sjuksköterska. Vi har egen sjuksköterska i tjänst måndag-fredag dagtid. Helger och kvällstid finns alltid sjuksköterska tillgänglig via joursjukvård. Nattetid finns joursjuksköterska tillgänglig via Uppsala Kommun joursjukvård. Vi har en egen arbetsterapeut och fysioterapeut på Höganäs som arbetar tisdag, torsdag och varannan fredag. Patientansvarig husläkare utgår från Liljefors vårdcentral och kommer till Höganäs två gånger/vecka för rond. Utöver detta finns husläkare/jourläkare alltid tillgänglig via telefon dygnet runt alla dagar i veckan. Inom verksamheten har vi även verksamhetschef, samordnare, vaktmästare, hälsopedagog och vårdhundförare.
Övrigt Kvalitet är kärnan i den vård och omsorg vi erbjuder. Vår personal behärskar flera olika språk. Tillgång till fotvård och frisör finns då dessa regelbundet kommer till Höganäs.