Vård- och omsorgsboende

Liljefors Torg 4 vård- och omsorgsboende
Liljefors Torg 4 vård- och omsorgsboende
Sammanfattning Här får du möjlighet att uppnå högsta möjliga livskvalitet. Boendet ligger central belägget i Uppsala. Vår omsorg fokuserar på dig och dina närstående. Vi tar reda på dina intressen och behov och anpassar omvårdnaden utifrån vad som kommer fram. Det viktigaste för oss är att ge dig ett meningsfullt liv. Liljeforstorg drivs av Förenade care som är ett familjeföretag.
Kontaktinformation  
Adress Liljefors Torg 4, 754 29 Uppsala
Telefon - Allmän avdelningarna; 018 472 81 14 eller -16 /-18 /-20
Telefon - Enhetschef 018 472 81 15
E-post gunillam.uppsala@forenadecare.com
Allmän information  
Typ av boende
  1. Demensboende, Omvårdnadsboende, Psykiatriboende
Byggår 2012
Antal lägenheter/enheter 68
Storlek 32 kvm
Hyra 6676
Kök/pentry
  1. Ja
Möjlighet till parboende
  1. Ja
Förråd
  1. Nej
Finsktalande personal
  1. Nej
Leverantör av telefoni/internet Internt via vår tekniksupport
Utförare Förenade Care AB
Webbsida http://www.forenadecare.com/tjanster/vard-omsorgsboenden/forenade-care-liljefors-torg-4
Presentation  
Boendemiljö Boendet ligger i stadsdelen Salabacke/Gränby, nära Uppsalas centrala delar. Färgerna är varma och det är mycket inslag av trä, bland annat på dörrar och golv. På varje boendeenhet (två per våningsplan) finns två rymliga balkong i anslutning till matsalen, en med utsikt över Uppsala slott och domkyrkan. På taket har vi en stor takterass med magnifik utsikt över Uppsalasiluetten. Vi har trots stadsmiljön en fin trädgård med växthus, grillplats, fruktträd, bärbuskar och promenadslinga. Här kan du sitta under äppelträden, plocka vinbär, plantera eller bara sitta och njuta av dofter, färg och form.
Mål och inriktning Målet är att alla som bor på Förenade Care Liljefors Torg 4 ska trivas i sitt boende. Vården präglas av en helhetssyn på människan och genomsyras av grundtanken att du som boende själv väljer hur du vill leva ditt liv.
Mat och måltider Måltiderna är prioriterade på Liljefors Torg 4.Vi dukar alltid borden innan måltiderna och lägger upp maten i karotter på borden. Vi skiljer på vardag och helg.Maten lagas inte helt på enheten, utan kommer kylda till oss och vi värmer den.Vi bakar ofta.
Aktiviteter och social samvaro På Förenade Care Liljefors torg 4 sprudlar det av aktiviteter och ofta har vi kulturella teman. Poesiafton, studiecirklar, konserter, pubafton med dans, promenadgrupper, trädgårdsarbete, biokvällar etc.På Förenade Care Liljefors torg 4 arbetar två engagerade Leva livet inspiratörer/ Silviasystrar, som organiserar både tidsbestämda gruppaktiviteter och enskilda aktiviteter för våra boende. Vi vill erbjuda dig som boende olika aktiviteter och social samvaro i vardagen och ge stimulans för att få ett aktivt och meningsfullt liv. Vi ser gärna att närstående deltar vid underhållning, utflykter m.m. på verksamheten.
Personalens kompetens & bemanning På Förenade Care Liljefors torg 4 arbetar undersköterskor/Silviasystrar, sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, gruppledare, verksamhetschef, Leva-Livet inspiratörer och vaktmästare. På boendet finns det personal dygnet runt. Patientansvarig läkare besöker boendet regelbundet.
Övrigt Fotvårdspecialist och frisör kommer regelbundet. Vårdhund arbetar hos oss. Kvalitet är kärnan i den vård och omsorg vi erbjuder. Förenade Care är mulitsite-certifierat för kvalitet, arbetsmiljö och miljö enligt ISO 9001, ISO 14001 samt OHSAS 18001. Vi 4 arbetar med systematiskt brandskyddsarbete, SBA enligt gällande lagkrav och författningar.