Vård- och omsorgsboende

Sävjahus
Sävjahus
Sammanfattning Sävjahus är ett boende med 35 lägenheter, de flesta för personer med demenssjukdom. Boendet ligger naturskönt i Sävja, cirka 7 km söder om Uppsala. Vi har många schemalagda aktiviteter och fäster stor vikt vid enskilda önskemål om aktiviteter som utevistelser.
Kontaktinformation  
Adress Västgötaresan 58, 757 54 Uppsala
Telefon - Allmän 018 727 53 33
Telefon - Enhetschef 018 727 52 10
E-post bjorn.broden@uppsala.se
Allmän information  
Typ av boende
  1. Demensboende
Byggår 1993
Antal lägenheter/enheter 35
Storlek 42
Hyra 4000
Kök/pentry
  1. Ja
Möjlighet till parboende
  1. Ja
Förråd
  1. Ja
Finsktalande personal
  1. Ja
Leverantör av telefoni/internet -
Utförare Uppsala kommun
Webbsida Sävjahus, Uppsala kommun
Presentation  
Boendemiljö Sävjahus består av fyra våningsplan där bottenvåningen utgörs av kontor för sjuksköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, samordnare och verksamhetschef. På bottenvåningen finns även en cafédel som är lämplig för ett flertal gemensamma aktiviteter och för underhållning. Sävjahus ligger i ett naturskönt område med fina promenadstråk. Huset har en fin innergård där boende kan fika och umgås.
Mål och inriktning Ett salutogent och hälsofrämjande förhållningssätt. • En helhetssyn på människan, där vi ser alla människors lika värde, och där den enskilde har rätt att forma och påverka sitt liv och sin vardag. • Ett bemötande där handlingar, attityder och förhållningssätt överensstämmer med vår värdegrund om att mötas med trygghet, omtanke och respekt.
Mat och måltider Sävjahus får mat från kommunens verksamhet Måltidsservice. Vi värnar om måltidssituationen så att våra boende kan ha en lugn och avspänd måltidsmiljö. Vi har buffé på ett sideboard där man själv kan hämta mat alternativt att maten serveras på borden via karrottuppläggning. Vi har dietist i verksamheten som vi kan konsultera.
Aktiviteter och social samvaro Vi har många schemalagda aktiviteter som frukostklubb två gånger per vecka. Då serveras maten i gemensam cafédel på bottenvåningen och den är lite utöver vanlig frukost. Våra boende kan då träffas oavsett vilken våning man bor på. Vi har eftermiddagsaktiviteter på vardagar vid tre till fyra tillfällen. Under helgen har vi aktiviteter förlagda till varje våningsplan. Vi fäster också stor vikt vid enskilda önskemål om aktiviteter som utevistelser.
Personalens kompetens & bemanning Nästan all personal har undersköterskekompetens. Vi har två Silviasystrar inom verksamheten som kan handleda kollegor och som kan vara ett stöd till anhöriga vid olika tillfällen. Vi har två sjuksköterskor dagtid vardagar, en sjukgymnast och en arbetsterapeut, en dietist och en samordnare alla på deltid. Bemanning undersköterska är relativt hög då vi har samma bemanning sju dagar per vecka.
Övrigt Våra boende har tillgång till fotvård och hårvård där de som utför insatsen kommer till oss.