Vård- och omsorgsboende

Årstagården
Årstagården
Sammanfattning Årstagården i Årsta, cirka 3 kilometer från Uppsala centrum, är inriktat på vård och omsorg av personer i olika åldrar med demenssjukdom. Kring boendet finns grönska och fina promenadvägar och en egen trädgård för utevistelse och fikastunder.
Kontaktinformation  
Adress Fyrislundsgatan 66, 754 46 Uppsala
Telefon - Allmän -
Telefon - Enhetschef 018-727 69 34, 018-727 75 78
E-post ulla-britt.bjorn@uppsala.se; frida.landerhjelm@uppsala.se
Allmän information  
Typ av boende
  1. Demensboende
Byggår 1972
Antal lägenheter/enheter 79
Storlek 27 - 35 kvm
Hyra -
Kök/pentry
  1. Nej
Möjlighet till parboende
  1. Ja
Förråd
  1. Nej
Finsktalande personal
  1. Ja
Leverantör av telefoni/internet -
Utförare Uppsala kommun
Webbsida Årstagården, Uppsala kommun
Presentation  
Boendemiljö Årstagården har 79 lägenheter indelade i 9 enheter. Lägenheterna är fördelade på bottenplan och fyra boendeplan. På varje enhet finns ett gemensamt dagrum, en matsal och kök. Balkonger ger utsikt över omgivningens grönska och stadsbebyggelse. Här finns en trädgård och bra promenadvägar som uppmuntrar till utevistelse och uteaktiviteter.
Mål och inriktning Årstagården är indelat i nio enheter med olika inriktning. Här finns korttidsboende/utredning, enheter för personer med BPSD-symtom (Beteende och psykiska symtom vid demenssjukdom) och olika stadier av demenssjukdom. Vi har även en enhet för yngre med demenssjukdom samt en enhet för personer med alkoholrelaterad demens. Vårdhund på remiss finns som resurs.
Mat och måltider Måltiderna levereras av kommunens egen verksamhet Måltidsservice och tillreds i våra egna kök. Vi vill att mat inte bara ska vara ett näringsintag utan också en glädjekälla och en viktig del i det sociala livet. Genom samspelet i måltiderna ges de boende en ökad känsla av gemenskap och av att ha en meningsfull vardag.
Aktiviteter och social samvaro Personer med demenssjukdom ska ha möjlighet att fortsätta vara aktiva och få stöd i att klara vardagliga sysslor så länge som möjligt. Aktiviteterna ska utgå från den enskildes vanor och val. Vår äldrepedagog tar fram ett utbud av sociala och kulturella aktiviteter utifrån de boendes önskemål.
Personalens kompetens & bemanning På Årstagården arbetar verksamhetschef, biträdande verksamhetschef, sjuksköterskor, arbetsterapeut, sjukgymnast, driftledare, silviasystrar, undersköterskor och äldrepedagog.
Övrigt Tillgång finns till fotvård och hårvård.