Vård- och omsorgsboende

Salabacke Plaza
Salabacke Plaza
Sammanfattning Salabacke Plaza är ett modernt äldreboende beläget i östra Salabacke. Boendet har 72 lägenheter fördelade på fem våningsplan. På Salabacke Plaza är temat kultur, vilket innebär att vi vill att kultur ska genomsyra hela verksamheten, i inredning och i vårt utbud av sociala och kulturella aktiviteter. Aktiviteter är ett viktigt inslag i vardagen på Salabacke, veckans alla dagar. Vårt stora Plaza är en mötesplats som skapar möjligheter för att träffas i större eller mindre sammanhang bara för att umgås eller för att delta i olika gruppaktiviteter. Vi har också två stora takterrasser för olika utomhusaktiviteter, terrasserna bjuder också på en utsikt över Uppsala.
Kontaktinformation  
Adress Svärdsliljegatan 5, 754 44 Uppsala
Telefon - Allmän 018-472 24 58
Telefon - Enhetschef 018-472 24 10 eller 018-472 24 11
E-post anna.jakobsson@aleris.se
Allmän information  
Typ av boende
  1. Demensboende, Omvårdnadsboende
Byggår 2017
Antal lägenheter/enheter 72
Storlek Från 31,3 kvm
Hyra Från 7650 kr per månad
Kök/pentry
  1. Ja
Möjlighet till parboende
  1. Ja
Förråd
  1. Nej
Finsktalande personal
  1. Ja
Leverantör av telefoni/internet IP-only (Uppsala Stadsnät)
Utförare Aleris Omsorg AB
Webbsida www.aleris/salabackeplaza.se
Presentation  
Boendemiljö Aleris Salabacke Plaza ligger i Östra Salabacke, huset har 5 våningar och stora gemensamhetsutrymmen. I huset finns två takterrasser med en utsikt över Uppsala. Boendeenheterna är funktionellt inredda och särskilt anpassade för äldre.
Mål och inriktning På Salabacke Plaza arbetar vi med personcentrerad omvårdnad. Det betyder att den enskilde möts som en unik människa med sin egen historia, förväntningar och drömmar. Vi ser anhöriga som en viktig del av den enskildes liv och välmående och samverkar därför mycket med dem. Mycket forskning har gjorts kring demenssjukdomar och åldrande och detta är något vi tar till oss. Tack vare denna satsning pågår ett ständigt förbättringsarbete där vi använder den senaste forskningen i vårt dagliga arbete. Tema på Salabacke Plaza är kultur, viket ska genomsyra verksamheten och de sociala/kulturella aktiviteterna och i inomhusmiljön.
Mat och måltider På varje enhet finns ett gemensamt kök. Här förbereds och tillagas måltiderna. Varje enhet har ett kostombud som tillsammans med de boende skapar menyer för de närmsta veckorna. På så vis är de boende delaktiga i valet av mat som serveras. Hos oss vill vi att mat ska vara en glädjekälla liksom en viktig del i det sociala livet. Genom samspelet i måltiderna ges de boende en ökad känsla av gemenskap och av att ha en meningsfull vardag. Detta vill vi lägga stor vikt på, och vi arbetar med ett ständigt förbättringsarbete kring detta för att måltidssituationen ska vara så trevlig som möjligt.
Aktiviteter och social samvaro Det är viktigt att äldre personer fortsätter att vara aktiva och att de får stöd i att klara vardagliga sysslor så länge som möjligt. Aktiviteterna ska utgå från den enskildes vanor och val. Glädje och välbefinnande i aktiviteterna är viktigt. Olika personer blir glada av olika saker. Det kan ske på olika sätt – musik, dans eller kontakt med djur och barn är aktiviteter som ofta bidrar till glädje. Hos oss arbetar en aktivitetscoach som tar fram ett stort utbud av sociala och kulturella aktiviteter utifrån de boendes önskemål, för att erbjuda dem aktiviteter som lockar till deltagande och som ger dem meningsfulla dagar. På Salabacke Plaza finns goda förutsättningar för detta, det finns bibliotek, ”ateljéer” och musikrum, hälsorum med träningsredskap som passar äldre samt vårt fina Plaza för samvaro. Vi har också en ”parcykel” för dem som inte längre kan cykla själva men gärna vill följa med på en cykeltur.
Personalens kompetens & bemanning Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef är ansvarig för verksamheten. Sjuksköterska är omvårdnadsansvarig med medicinskt ansvar. Undersköterska sköter den dagliga vården och omsorgen och är kontaktman. Arbetsterapeut och fysioterapeut arbetar förebyggande, habiliterande och rehabiliterande. Aktivitetscoach ansvarar för sociala och kulturella aktiviteter. På Salabacke Plaza har vi också flera Silvia systrar och vår fysioterapeut är utbildad Silviafysioterapeut.
Övrigt Salabacke Plaza är ett av Aleris kunskapscenter- demens, vilket innebär att extra stort krav på kompetens, evidensbaserade metoder, samverkan med högskola och forskning mm Aleris omsorg är certifierad enligt ISO- 9001.