Fritidshem (åk F-6)

JENSEN Grundskola Uppsala
Adress Döbelnsgatan 2, Uppsala
Telefon 070-727 27 46
Hemsida JENSEN Grundskola Uppsala
Allmänna fakta 2018  
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på fritidshemmet i oktober valt år (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen )
Antal elever
81
Elevenkät 2018
Elevenkäten besvaras av elever i åk 2 och 3 som är inskrivna på fritidshem i Uppsala under februari varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sitt fritidshem. (Källa: Utbildningsförvaltningen )
 
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de elever som är inskrivna på fritidshemmet som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
80%
På mitt fritids lär jag mig saker jag har nytta av
På mitt fritids lär jag mig saker jag har nytta av
50%
Jag mår bra när jag är på mitt fritids
Jag mår bra när jag är på mitt fritids
71%
Aktiviteterna på mitt fritids gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer
Aktiviteterna på mitt fritids gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer
62%
Personalen på mitt fritids lyssnar på mig
Personalen på mitt fritids lyssnar på mig
75%
Personalen på mitt fritids berättar vad jag är bra på
Personalen på mitt fritids berättar vad jag är bra på
29%
Personalen på mitt fritids hjälper mig om jag behöver det
Personalen på mitt fritids hjälper mig om jag behöver det
88%
Personalen på mitt fritids förväntar sig att jag kan lära mig nya saker
Personalen på mitt fritids förväntar sig att jag kan lära mig nya saker
79%