Fritidshem (åk F-6)

Vänge skola
Adress Prostvägen 1, Vänge
Telefon 018-727 81 20
Hemsida Vänge skola
Allmänna fakta 2017  
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på fritidshemmet i oktober valt år (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen )
Antal elever
93
Elevenkät 2017
Elevenkäten besvaras av elever i åk 2 och 3 som är inskrivna på fritidshem i Uppsala under februari varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sitt fritidshem. (Källa: Utbildningsförvaltningen )
 
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de elever som är inskrivna på fritidshemmet som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
68%
På mitt fritids lär jag mig saker jag har nytta av
På mitt fritids lär jag mig saker jag har nytta av
92%
Jag mår bra när jag är på mitt fritids
Jag mår bra när jag är på mitt fritids
98%
Aktiviteterna på mitt fritids gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer
Aktiviteterna på mitt fritids gör mig så nyfiken att jag vill lära mig mer
84%
Personalen på mitt fritids lyssnar på mig
Personalen på mitt fritids lyssnar på mig
98%
Personalen på mitt fritids berättar vad jag är bra på
Personalen på mitt fritids berättar vad jag är bra på
87%
Personalen på mitt fritids hjälper mig om jag behöver det
Personalen på mitt fritids hjälper mig om jag behöver det
100%
Personalen på mitt fritids förväntar sig att jag kan lära mig nya saker
Personalen på mitt fritids förväntar sig att jag kan lära mig nya saker
92%