Fritidshem (åk F-6)

Ångelstaskolan
Adress Vitkålsgatan 83, Uppsala
Telefon 018 -727 69 76
Hemsida Ångelstaskolan
Allmänna fakta 2019  
Antal elever
Visar antal elever som var inskrivna på fritidshemmet i oktober valt år (datum för offentlig statistik). (Källa: Utbildningsförvaltningen )
Antal elever
101
Elevenkät 2019
Elevenkäten besvaras av elever i åk 2 och 3 som är inskrivna på fritidshem i Uppsala under februari varje år. Den innehåller frågor om vad eleverna tycker om sitt fritidshem. (Källa: Utbildningsförvaltningen )
 
Svarsfrekvens
Visar hur många procent av de elever som är inskrivna på fritidshemmet som har svarat på enkäten.
Svarsfrekvens
89%
Jag mår bra när jag är på mitt fritids
Jag mår bra när jag är på mitt fritids
96%
På mitt fritidshem kan vi göra saker i lugn och ro
På mitt fritidshem kan vi göra saker i lugn och ro
89%
På mitt fritidshem får vi träna på att anväda språket på olika sätt
På mitt fritidshem får vi träna på att anväda språket på olika sätt
63%
På mitt fritidshem får vi träna på olika sorters skapande, till expempel bild, slöjd, teater och dans
På mitt fritidshem får vi träna på olika sorters skapande, till expempel bild, slöjd, teater och dans
70%
På mitt fritidshem får vi träna på att undersöka saker inom teknik och i naturen
På mitt fritidshem får vi träna på att undersöka saker inom teknik och i naturen
56%
På mitt fritidshem får vi tillfällen att röra på oss på olika sätt
På mitt fritidshem får vi tillfällen att röra på oss på olika sätt
86%
På mitt fritidshem är barnen med och bestämmer vad vi ska göra
På mitt fritidshem är barnen med och bestämmer vad vi ska göra
83%